16 Ağustos 2018

Dünyanın En Bilinen Sayıları

Burcu Tur Yüksel Akay

~6dk

Bilim, tarih, matematik, astroloji ya da dini inançlara göre dünyanın en bilinen sayıları:

Tüm zamanların en büyüleyici sayısı: BİR (1)

Doğadaki her şey birden başlar.

Filozofların ve din bilimcilerin büyük bir kısmı 1’i; Tanrının, bütünlüğün ve gerçekliğin ifadesi olarak kabul eder.

bir

Varlığı Konusunda En Fazla Şüphe Edilen Sayı: SIFIR (0)

Dünyanın en ünlü sayılarından biri, sıfır.

Boşluğu, hiçliği, ‘hiçbir şey’i temsil ediyor.

İlk kez El-Harezmi tarafından kullanılan sıfır, bir niteliğin yokluğunu temsil ediyor.

Pozitif ya da negatif olmayan tek sayıdır. Nötr bölgeyi temsil eder.

Felsefede, nihai sonuncu sayı olarak kabul edilir.

Roma rakamlarında gösterilemeyen tek rakamdır.

YEDİ

Yedi hem matematikte hem de inanç sistemlerinde önemli bir yere sahip.

7 gün, yeryüzünün 7 katı, 7 kat gök, 7 kıta, 7 klasik gezegen, Hinduizm’in 7 hükümdarı, 7 ölümcül günah…

Yedi, bazı inanışlarda mükemmel sayı kabul edilir.

sayılar, dünya

√-1 (Kök -1)

√-1, sanal birim ya da hayali ‘i’ sayısı, matematikteki reel (gerçek) sayılar kümesini kompleks (karmaşık) sayılar kümesine genişletir.

Reel sayılarda hiçbir sayının karesi negatif olamaz, x2 = -1 eşitliğinin çözümünü sağlar.

i sayısı, her sabit olmayan polinom için en az bir kök verir.

-1’in i ve –i olarak iki sanal karekökü bulunur.

Euler Sabiti

Euler Sabiti ya da Euler-Mascheroni Sabiti, ϒ (gama) ile gösterilir ve matematiksel sabittir.

Harmonik seri ile doğal algoritma arasındaki limit veya farktır.

Sayısal değerinin ilk 10 basamağı: 0.5772156649

euler sabiti

Euler Sayısı

Euler Sayısı ya da e sayısı, doğal logaritmanın tabanını ifade eder.

Matematiğin yanı sıra doğa bilimleri, ekonomi ve mühendislikte de büyük öneme sahiptir.

İrrasyonel bir sayı olan e sayısının yaklaşık değeri, 2.718’dir.

İlk olarak John Napier tarafından kullanılmıştır. Sayıyı ilk keşfeden ve yaklaşık değerini hesaplayan, Jakob Benoulli’dir. İsmini verense, Leonhard Euler’dir.

e sayısının irrasyonel bir sayı olduğu Euler tarafından, aşkın bir sayı olduğu ise, Charles Hermite tarafından kanıtlanmıştır.

En Ünlü İrrasyonel Sayı: Pİ

Arşimet Sabiti ya da Ludolph Sayısı olarak da bilinen Pi Sayısı, ismini, Yunanca çevre sözcüğünün ilk harfinden alır.

Ondalıktan sonraki basamakları sonsuza dek uzanan pi sayısı (π / 3.14), bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen irrasyonel matematik sabitidir.

Çok sayıda mimari ve geometrik problemin çözümünde kullanılır.

Her yıl 14 Mart Pi Günü (3.14) olarak kutlanır.

pi sayısı

Fibonacci Sayıları ve Altın Oran

Fibonacci Sayıları (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …), Leonardo Fibonacci tarafından keşfedilmiştir.

Fibonacci dizisinde ardışık iki sayının oranı, sayılar büyüdükçe Altın Oran’a yaklaşır.

Altın Oran, tüm nesne ve varlıkların parçaları arasında bir uyum olduğunu saptar ve yaratıcının matematik sistemi olarak da isimlendirilir.

Doğada, sanatta ve matematikte sıklıkla karşılaştığımız Altın Oran, yaklaşık 1.618’e denk gelen sabittir. Fi (Φ) sayısı ile gösterilir.

Planck Sabiti

Planck Sabiti (h), kuantum mekaniğinde aksiyonun temel birimi olarak kabul edilen bir fizik sabitidir. Parçacıkların frekansı ile toplam enerjinin ilişkilendirilmesidir.

Kuantum mekaniğine etki eden en küçük birim ya da süreksizliğin birimi olarak tanımlanabilir.

Sabite, kuantum kuramını bulan bilim insanlarından biri olan Max Planck’in ismi sonradan verilmiştir.

fizik hesaplamaları

Işık Hızı

299792458 m/s yani ışığın boşluktaki hızı, dünyadaki en popüler sayılardan biri.

Özellikle fizikte kullanılan önemli bir sabit olan ışık hızı, genellikle c ile gösteriliyor.

Işık hızı, bir yıl içinde ışığın kat ettiği mesafeyi belirten ışık yılı teriminin temelini oluşturur.

Görelilik Teorisinde ışık hızı, uzay-zaman arasındaki ilişkiyi kurar. Özel görelilik kuramına göre ışık hızı, evrendeki madde ve bilgilerin hareket edebileceği en yüksek hızdır.

ışık hızı

BONUS

Kimyada kullanılan Avogadro Sabiti / Avogardo Sayısı, bir elementin bir molünde bulunan atom sayısı veya bir bileşiğin molündeki molekül sayısıdır.

Kesin miktarını hesaplamanın zor olduğu Yerçekimi (Gravitasyon) Sabiti, G ile gösterilir ve yaklaşık değeri 6,67×10-11’dir.

avogadro sayısı

Bu içeriği beğendiniz mi? Bunun gibi daha fazla içerik üretebilmemiz için bize Patreon´da destek olun. 🙂
10layn.com Patreon button
Burcu Tur Yüksel Akay

Burcu Tur Yüksel Akay

Tüm yazıları

E-bültenimize kaydolun.