23 Kasım 2017

Modern Dünyanın Hızına Karşı Slow Movement ya da Yavaş Hareketi

Burcu Tur Yüksel

Slow Movement, gazeteci ve yazar Carlo Petrini’nin 1986 yılında Roma’da açılan McDonald’s’ı protesto etmek amacıyla yaptığı eylem çağrısıyla başlamıştır.

Petrini’nin protestosu, aynı zamanda Slow Food (Yavaş Gıda/Yemek) Hareketinin de başlangıcıdır.

Slow Movement, küreselleşme ve modernleşmenin sebep olduğu ve giderek artan hızlı yaşam ve tüketim kalıplarının karşısına hıza başkaldıran, alternatif bir yaşam biçimini koyar.

Slow Movement, rekabetçi ve ilerlemeci yaklaşımı; stres düzeyi yüksek, tüketime dayalı, tatminsiz ve hızlı yaşamı sorgular. Yeme biçimlerinden ekonomik hayata ve insanlar arası ilişkiye kadar hayatın farklı alanlarında anı yaşamanın önemini ve kültürel dönüşümü savunur.

Slow Movement, hızlı hayatın, hızlı yeme alışkanlığını dayattığını ifade eder. Hızlı yaşam, hayatın her alanında daha hızlı olmayı ve hızlı tüketimi de beraberinde getirmektedir. Bu durum, doğal olanın yerine yapay çeşitliliği ve fabrikasyon üretimi koymaktadır.

İnsanlar daha hızlı hareket ettikçe yaşam alanları da bu hıza uygun olarak tasarlanmaya başlamıştır. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabilen büyük ve kapsamlı alışveriş merkezleri yaygınlaşmıştır. Bu da küçük esnafın, zanaatkarların ve çiftçilerin tutunamamasına sebep olmaktadır.

Avrupa’dan başlayarak dünyanın her köşesine yayılan Yavaş Hareketinin destekçileri, hareketin yaşamın her alanına yayılması gerektiğini düşünmektedir.

Slow Food’un ardından Yavaş Hareket bugün CittaSlow (Yavaş Şehir), Yavaş Yaşam, Yavaş Alışveriş, Yavaş Seyahat, Yavaş Mimari, Yavaş Moda ve Yavaş Okuma gibi alt dallara yayılmıştır.

Yavaş Hareket, yavaşlığı, her şeyi yavaş yapmak olarak değil; hayatın her alanındaki aktiviteleri tatmin edici bir şekilde, keyif alarak ve olması gerektiği hızda gerçekleştirmek olarak açıklar.

Büyümeye devam eden uluslararası bir organizasyon olan ve Slow Food ile başlayan Slow Movement, zamanla büyük bir destekçi kitlesine ulaşmıştır.

Yavaş Gezegen vizyonuyla 1999 yılında Geir Berthelsen tarafından The World Institute of Slowness (Dünya Yavaşlık Enstitüsü) kurulmuştur. Enstitü, dünyanın yavaşlamaya ihtiyacı olduğunu savunmaktadır.

Slow Movement, tek bir organizasyon tarafından kontrol edilmez ya da organize bir oluşum değildir. Avrupa’dan Asya ve Amerika’ya kadar dünyanın her yerinde hareketi takip eden insanlar vardır.

Slow Movement Manifestosu

Bizi hızlanmaya zorlayanlar var.

Direniyoruz!

Ne bayrak atacak ne de başarısız olacağız.

Ofiste ve yollarda yavaşlayacağız.

Çevremizdeki tüm insanlar (hiçbir şey ifade etmeyen) hiper-aktivitenin sinir bozucu durumundayken biz, kendimize duyduğumuz güvenle yavaşlayacağız.

Kendi huzurumuzu her ne pahasına olursa olsun koruyacağız.

Tarlalarda ve caddelerde yavaşlayacağız, tepelerde yavaşlayacağız, asla teslim olmayacağız!

Çevrenizdekiler hızlanırken siz yavaşlarsanız bizden birisiniz demektir.

Diğerlerinden biri değil, bizden biri olduğunuz için gurur duyun.

Çünkü diğerleri hızlı biz ise yavaşız.

Yapmaya değer bir şey varsa onu yavaşça yapmaya da değer.

Bazıları doğuştan yavaştır -diğerleri buna mecbur kalırlar.

Ancak bir fincan sabah çayıyla yatakta uzanmanın insanoğlunun en iyi hali olduğunu bilen birileri hâlâ var.

Christopher Richards

Burcu Tur Yüksel

Tüm yazıları

E-bültenimize kaydolun.