27 Nisan 2024

Tibet’in Kutsal Dağı, Tanrıların Evi: Kailaş Dağı

Nazan Avcı

~9dk

Kutsal Dağ

Gizemli yapısı ve mistik havasıyla tüm dünyanın ilgisini çeken Kailaş Dağı, Nepal ile Çin sınırı arasında yer alan Tibet Platosundadır. Trans Himalaya sıradağlarının bir bölümünü oluşturan dağ, Tibet’in güneybatısındadır. Asya kıtasının en uzun nehirleri ve en derin göllerinin çevrelediği gizemli bölge, çok eski zamanlardan bugüne dünyanın en kutsal yerlerinden biri olarak kabul edilmiştir.

Bilimsel araştırmalara göre sahip olduğu farklı jeolojik özellikleriyle diğer sıradağlardan ayrı bir yapıda olduğu saptanmıştır. Yapılan arkeolojik çalışmalarda farklı kutsal inançların tapınaklarına ait kalıntılar bulunmuştur.

Tanrıların Evi

Kailaş Dağı Budizm, Hinduizm, Tibet Bön ve Jainizm inançlarında özel bir önem taşıdığı için hac yolu olma özelliğine sahiptir.

Bazı inanç sistemlerine göre bölge, tanrıların meskenidir ve ölümlüler dağa tırmanamazlar. Rivayete göre; zirveye çıkabilenler orada tanrıları gördükleri anda ölürler.

Kailaş Dağı
Photo by Raimond Klavins on Unsplash

Manevi Güç Sembolü

Kailaş Dağı’nın coğrafi konumu, dünyanın farklı yerlerinde bulunan piramitlerle simetrik bir özellik taşımaktadır. Öne sürülen teorilere göre; dağ aslında çok eski çağlarda yapılmış bir büyük ve yüz küçük piramitten oluşan bir kompleksin merkezidir. Jeolojik yapısı ve dünyayı saran enerji hatları (Ley hatları) üzerinde yer alması nedeniyle, bu bölgede mucizevi ya da paranormal gelişmeler gözlemlenmektedir.

Farklı özelliklere sahip dağın her bir tarafına “yüz” denir ve güney yüzü, düz bir yarıkla kesilmiş düzgün bir yapıya sahiptir. Bu bölgede katmanlı teraslar, çatlaklı duvarlar ve dev taş merdivenler bulunur. Gün batımında yapılan gözlemlerde dağın güney yüzeyinde, gamalı haç işaretinin bir görüntüsünün oluştuğu görülür.  Bu görünüm Manevi Güç’ün en eski sembollerinden birisidir ve onlarca kilometre boyunca görülebilir.

6666 Sayısının Gizemi

Kailaş Dağı’nın şekil ve yükseklik anlamında sayı sembolizmiyle ilgili farklı özellikleri olduğu söylenir. Dağının yüksekliğinin 6666 metre ve İngiltere’de bulunan gizemli merkez Stonehenge ile arasındaki mesafenin de yine 6666 km. olduğu belirtilmektedir.

Bermuda Şeytan Üçgeni’ne olan uzaklığın da yine 6666 km olduğunu söyleyen Rus araştırmacı Muldashev tarafından ortaya konulan bu veriler, resmi kaynaklar tarafından tam olarak doğrulanmamıştır.

Kailaş Dağı
Photo by JuniperPhoton on Unsplash

Hayat Kaynağı

Asya kıtasının dört büyük nehri olan İndus, Karnapi (Ganj’ın bir kolu), Sutlej ve Brahmaputra’nın kaynak noktası Kailaş Dağı’dır. Kıtanın yarısına su sağlayan bu nehirler, bölgenin hayat kaynağıdır ve güçlü enerjilere sahiptir. Bu nedenle dağın çevresinde dolaşanların bu enerjiden güç aldığına inanılır.

Güçlü bir enerji merkezi özelliği taşıyan Kailaş Dağı’nda eski konuların çözüldüğüne ve Tanrı’yla birlikte olabilme olanağı sayesinde ziyaret eden kişilerin manevi olarak iyileştiği inancı yaygındır.

Gizemli Sıvalar

Kailaş Dağı’nın bazı yerlerinde betona benzeyen tuhaf bir sıva bulunmaktadır. Bu sıvalar incelendiğine özellikleri açıkça görülür ve dağın sağlamlığını bu sıvanın sağladığı gözlemlenebilir. Bu sıvaların hangi koşullarda ve nasıl yapıldığı halen gizemini korumaktadır. Rivayetlere göre; dünya dışı varlıkların bu yapıları inşa ettiği dile getirilirken bir başka bakış açısı da, bu yapıların doğal süreçlerle oluştuğunu belirtmektedir.

Kailaş Dağı
Photo by Raimond Klavins on Unsplash

İnançların Merkezi

Hinduizm inancında Kailaş Dağı, Tanrı Shiva’nın evi ve dünyanın kutsal merkezidir. İnanışa göre; Lord Shiva yaratma ve yok etme güçlerine sahiptir. Dağa atfedilen özelliklerle özdeşleştirilir.

Budizm inancında, Tanrı Buda Kailaş Dağı’nı keşfetmiştir ve bu nedenle burada yapılan meditasyon yoluyla aydınlanmanın elde edilebileceği düşünülür.

Jainizm inancında Kailaş, yerleşik tanrılarından biri olarak kabul edilir. Bon inancında ise, kutsal göller ve mağaralarla dolu mistik bir yer olarak görülür.

“Kora” Yürüyüşü

Her yıl binlerce kişi 52 km uzunluğundaki Kailaş Dağı’nın çevresini üç günde yürüyerek dönmeyi içeren kutsal bir ritüel gerçekleştirir. Bu yürüyüş ritüeli “Kora” olarak adlandırılır ve kişinin ruhani arınmasını ve karma bağlarını kırmasını sağladığına inanılır. Bu yürüyüş sırasında kişilerin saç, sakal uzaması gibi fiziksel değişimlerinin geçen zamana göre çok daha hızlı gerçekleştiği söylenmektedir.

Kailaş Dağı
Photo by Raimond Klavins on Unsplash

“Rüzgârın Atları”

Kailaş Dağı’nı gezerken pek çok yerde beş renkli bayraklar görülebilir. Beş elementinin rengini yansıtan ve dua simgesi olan bu bayraklar “Rüzgar’ın Atları” olarak adlandırılmıştır. Sırtında mücevher taşıyan bir ata benzeyen bu bayraklar sembolik bir tasarıma sahiptir. Üzerlerine mantralar işlenen bayrakların rüzgarla teması sayesinde özel güçlere sahip olduklarına inanılır.

İçsel Yolculuk

Binlerce yıl öncesinde dağda yaşamış ve orada aydınlanmış kişilerin elde ettiği farklı güç nedeniyle bugün hala dağı ziyaret edenler buranın özel etkisini hissederek manevi anlamda güçleneceklerine inanırlar. Dağın içindeki göller ve manastırlar büyüleyici etkiyi güçlendiren alanlardır. Buraları gezen kişiler dua ederek ve ritüellere katılarak manevi anlamda kendilerini güçlendirirler.

Kailaş Dağı’nın fiziki ve doğal koşulları nedeniyle burayı ziyaret edenler farklı güçlüklerle karşılaşabilirler. Bu durumların hepsi kendilerini geliştirme yolunda aşmaları gereken merhalelerin birer göstergesi olarak kabul edilir. Kişinin kendine özgü güçlü yönleriyle birlikte geliştirmesi gereken zayıf yanlarının da bu yolculuk sayesinde ortaya çıktığına inanılır. Dağda yapılan yürüyüş sonucunda kişiler mutluluğu dışarıda aramak yerine içsel bir yolculuk yapmanın çok daha iyi olacağının ayırdına varırlar.

Kailaş Dağı
Photo by Raimond Klavins on Unsplash

Kapak Fotoğrafı: Photo by Raimond Klavins on Unsplash

Bu içeriği beğendiniz mi? Bunun gibi daha fazla içerik üretebilmemiz için bize Patreon´da destek olun. 🙂
10layn.com Patreon button
Nazan Avcı

Nazan Avcı

Tüm yazıları

E-bültenimize kaydolun.