26 Mart 2021

10 Maddede Renklerin Psikolojisi

Burcu Tur Yüksel Akay

~6dk

Renklerin Psikolojisi ya da Renk Psikolojisi Nedir?

Renk psikolojisi; renklerin duygularımızı, ruh halimizi ve davranışlarımızı nasıl etkilediğinin incelenmesi olarak tanımlanabilir.

Bugüne kadar yapılan araştırmalar, renklerin modumuzu, tepki verme biçimimizi ve aynı zamanda kalp atış hızımızı, kan basıncımızı ve solunumumuzu büyük ölçüde etkileyebildiğini göstermiştir.

renklerin psikolojisi gökkuşağı

İletişim Aracı Olarak Renkler 

Renkler, sözlü olmayan iletişim araçlarından biri olarak kabul edilebilir. Fakat renkleri etkili bir şekilde kullanabilmek veya ne anlama geldiklerini doğru değerlendirebilmek için birçok değişken göz önüne alınmalıdır.

Bunlardan ilki, renklerin kültürel anlamlarıdır. Aynı zamanda koşullar, kullanım alanı ve bireysel farklılıklar da incelenmelidir. 

Tüm bunlara rağmen, bazı renkler evrensel olarak önemlidir ve çoğu zaman öznel olmayan çağrışımlar yaratırlar.

Renklerin Yarattığı Çağrışımlar

Kırmızı

Renkler arasında en uzun dalga boyuna sahip olan kırmızı, sıcak renklerden biridir ve ana renktir. 

Diğer renklerden daha önce ve daha fazla dikkatimizi çeker.

Genellikle savaş ve tehlikeyle özdeşleştirilse de, psikolojimizi farklı şekillerde etkiler.

Kırmızının pozitif çağrışımları arasında enerji, coşku, heyecan, samimiyet, sevgi, güç, kararlılık ve cesaret yer alırken negatif çağrışımları; stres, korku, tehlike, savaş, gerginlik, saldırganlık, huzursuzluk ve sinirlilik olarak sıralanabilir.

Açlık hissini artırdığı için ağırlıklı olarak yeme-içme sektöründeki markalar tarafından kullanılır.

Kan basıncını yükseltebilir veya daha hızlı nefes almaya sebep olabilir.

Cinsellik ve şehvetle ilintili olarak kullanılır. Ayrıca tutku ve arzuyla da eşleştirilir.

kırmızı balık

Sarı

Sıcak renkler arasında yer alan sarının pozitif çağrışımları mutluluk, iyimserlik, özgüven, arkadaşlık, yaratıcılık ve güvendir. Ayrıca yüksek enerji, coşku, umut, eğlence ve neşe olumlu etkileri arasındadır.

Fakat, özellikle de tonuna bağlı olarak; korku, endişe, kırılganlık, sabırsızlık, melankoli ve anksiyete yaratabilir.

sarı çiçek

Turuncu

Kırmızı ve sarısının karışımı olan turuncu, sosyalliği ve iletişime açıklığı ifade eder.

Turuncunun pozitif çağrışımları arasında eğlence, neşe, sıcaklık, tutku, canlılık, motivasyon, cesaret, aktiflik, açıklık, iyimserlik, girişkenlik ve maceraperestlik yer alır.

Negatif çağrışımları ise, tonuna da bağlı olarak; sinirlilik, ciddiyetsizlik, yoksunluk, bağımlılık ve yüzeysellik olarak sıralanabilir.

portakal

Mavi

Soğuk renkler arasında yer alan ve bir ana renk olan mavi; dengeyi, dinginliği, barışı ve farkındalığı temsil eder.

Mavinin pozitif çağrışımları zeka, mantık, konsantrasyon, güçlü iletişim, güven, istikrar, sakinlik, özgürlük, üretkenlik ve verimlilik olarak sıralanabilir.

Negatif çağrışımları arasında ise; sıkıcılık, durağanlık, uzaklık, yalnızlık, duygusuzluk, soğukluk ve hüzün sayılabilir.

Ayrıca yapılan bazı araştırmalar, mavinin kalp atış hızını ve metabolizmayı yavaşlatabildiğini göstermiştir.

mavi okyanus

Yeşil

Doğayla özdeşleştirdiğimiz yeşil rengin pozitif çağrışımları; doğallık, tazelik, saflık, temizlik, denge, huzur, maneviyat, sağlık, dinginlik, sakinlik, güvende olma, büyüme, canlılık ve üretkenliktir. Genellikle negatif bir çağrışımı olmasa da, içinde bulunduğumuz koşullara göre, nötrlüğü ifade ettiğinde, olumsuz bir etki yaratabilir.

yeşil ağaç

Mor

Mor rengin pozitif çağrışımları; ruhsal farkındalık, ileri görüşlülük, bilgelik, mistisizm, gizem, kalite, güç, ihtişam, asalet, onur ve zarafettir. Negatif çağrışımları ise; hayal kırıklığı, üzüntü, ruhsal çöküntü, baskı ve içe kapanıklılıktır.

Mor genellikle büyücülük ve falcılıkla ilişkilendirilir.

mor çiçek

Siyah

Renksizlik olarak da ifade edebileceğimiz siyah, her kültürde farklı sembolik anlamlar taşır.

Uyumu, gücü, sükuneti, asaleti, korunmayı ve gizemi çağrıştıran siyah, aynı zamanda ölümü, yası, hayatın olumsuz yönlerini, karamsarlığı, gizliliği, uzaklığı, korkuyu ve kötülüğü de çağrıştırır.

gece siyah ay

Beyaz

Tüm renkleri kapsayan beyaz da, siyah gibi, her kültürde farklı çağrışımlar yaratır. Fakat genel olarak; saflığı, tarafsızlığı, sadeliği, düzeni, masumiyeti, bütünlüğü, mükemmelliği, bağımsızlığı, umudu, temizliği ve aynı zamanda boşluğu, izolasyonu, kısırlığı ve uzaklığı çağrıştırır.

beyaz mimari
Bu içeriği beğendiniz mi? Bunun gibi daha fazla içerik üretebilmemiz için bize Patreon´da destek olun. 🙂
10layn.com Patreon button
Burcu Tur Yüksel Akay

Burcu Tur Yüksel Akay

Tüm yazıları

E-bültenimize kaydolun.