27 Mayıs 2024

10 Maddede Zerdüşt ve Zerdüştlük

Burcu Tur Yüksel Akay

~6dk

Zerdüşt Kimdir?

Zerdüşt, MÖ 6. yüzyılda İran’da doğmuş ve Zerdüştlük dininin kurucusu olarak kabul edilen peygamberdir. Gerçek doğum tarihi ve yeri kesin olarak bilinmese de MÖ 628 civarında İran’ın batısındaki Rey bölgesinde doğduğu tahmin edilmektedir. Babası Porušaspa adında bir rahip ve annesi Dugdova adında bir soylu kadındır. 

Gençliğinde dini ve felsefi konulara ilgi duyduğu bilinen Zerdüşt’ün, 30 yaşındayken (bazı kaynaklara göre 20) bir mağarada meditasyon yaparken ilahi bir vizyon gördüğüne inanılır. Bu vizyondan sonra Zerdüşt, peygamberlik görevini üstlenmiş ve Ahura Mazda’nın öğretilerini yaymaya başlamıştır.

Zerdüşt’ün öğretileri, İran’da hızla yayılmış ve kısa sürede ülkenin resmi dini haline gelmiştir. Zerdüştlük, Sasaniler İmparatorluğu döneminde (MS 3. yüzyıl – 7. yüzyıl) en parlak dönemini yaşamıştır. 7 ile 10. yüzyıllar arasında İslam’ın yayılmasıyla birlikte Zerdüştlük’ün İran’daki etkisi azalmaya başlamıştır.

zerdüştlük
Photo by Dad hotel on Unsplash

Tek Tanrı İnancı

Zerdüştlük, tek tanrı inancını benimseyen ilk dinlerden biridir. Bu tanrının adı Ahura Mazda’dır. Ahura Mazda iyiliğin, bilgeliğin ve adaletin kaynağıdır.

İyilik & Kötülük / Işık & Karanlık

Zerdüşt’ün öğretileri, iyilik ve kötülük arasındaki savaşı temel alan bir inanç sistemine dayanır. Evren, Ahura Mazda tarafından yaratılmış olan iyilik ve Angra Mainyu (Ahriman) tarafından temsil edilen kötülük arasındaki bir savaş alanıdır. Bu savaşta Ahura Mazda’nın iyilik güçleri, Angra Mainyu adındaki kötü ruhun güçleriyle savaşır.

Zerdüşt
Photo by MohammadReza Sobhan on Unsplash

Ruhlar, Ölüm ve Ölümden Sonrası

Zerdüştlükte ruh ölümsüzdür ve ölümden sonra yaşama inanç vardır. Zerdüştlüğe göre insanların ruhları ölümden sonra Ahura Mazda tarafından yargılanır ve cennete ya da cehenneme gönderilir.

Kutsal Kitaplar

Zerdüştlüğün kutsal metni Avesta’dır. Avesta, Zerdüşt’ün sözlerini ve öğretilerini içeren bir metinler külliyatıdır.

Zerdüşt Tapınağı
Photo by Dad hotel on Unsplash

Ateşin Kutsallığı

Zerdüştlükte ateş kutsal bir elementtir. Ateş tapınaklarında ateşler yakılır ve Zerdüştler dualarını bu ateşlerin önünde ederler. Ayrıca evlerinde de ateş yakarlar.

Ateşin kutsal olmasının yanı sıra Zerdüştlükte doğaya saygı duymak, doğayı korumak ve doğanın dengesini bozmamak önemli bir prensiptir.

Ritüeller & Bayramlar

Zerdüştlükte doğum, evlilik ve ölüm gibi önemli olaylarda çeşitli ritüeller gerçekleştirilir. Ayrıca Nevruz, Mehregan ve Yaldalar gibi önemli bayramlar kutlanır.

Zerdüşt Tapınağı
Photo by Dad hotel on Unsplash

Ahlak & Etik

Zerdüştlük, üç temel ahlak ilkesine sahiptir: İyi düşünceler, iyi sözler ve iyi eylemler. Zerdüştler, bu ilkelere uyarak Ahura Mazda’nın iradesini yerine getirmeye ve iyilik yolunda ilerlemeye çalışırlar. 

Yalan söylemek, çalmak ve öldürmek gibi eylemler yasaktır.

Zerdüştlüğün Diğer Önemli Özellikleri

  • Zerdüştlüğe göre Zerdüşt’ten önce de birçok peygamber gelmiştir. Bu peygamberler arasında Zoroaster (Zerdüşt), Hoshidar, Ushatana ve Jamshid yer alır. Fakat Zerdüşt, Ahura Mazda tarafından gönderilen son peygamberdir. 
  • Zerdüştlük, bireyin bağımsızlığına ve özgürlüğüne önem verir. Zerdüştler, kendi seçimlerini yapmalarına ve kendi kaderlerini tayin etmelerine izin verilir. Ayrıca kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Kadınlar dini törenlere katılabilir, mülk sahibi olabilir ve iş yapabilirler.
  • Zerdüştlüğe göre zaman sona erecek ve Ahura Mazda nihai zaferini kazanacaktır. Kötülük yok edilecek ve dünya barış ve refaha kavuşacaktır.

Zerdüştlüğün Etkileri

Zerdüşt’ün öğretileri, tarih boyunca birçok dini ve felsefi akımı etkilemiştir.Ayrıca Zerdüştlük Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi birçok dine ve kültüre de önemli ölçüde etki etmiştir.

Günümüzde Zerdüştlük İran, Hindistan, Kuzey Amerika ve Avrupa’da azınlık gruplar tarafından hala yaşatılmaktadır.

Kapak Fotoğrafı: Photo by Hasan Almasi on Unsplash

Bu içeriği beğendiniz mi? Bunun gibi daha fazla içerik üretebilmemiz için bize Patreon´da destek olun. 🙂
10layn.com Patreon button
Burcu Tur Yüksel Akay

Burcu Tur Yüksel Akay

Tüm yazıları

E-bültenimize kaydolun.