9 Mayıs 2022

Kısaca Fransız Devrimi ve Günümüze Etkileri

Adil Kara

~5dk

Dünyada öyle olaylar yaşanmıştır ki, baştan sonra tüm insanlığı etkilemiş ve etkisi günümüze kadar uzanmıştır. Bu yazımda, böyle olaylardan birisi olan Fransız İhtilali’ni ve kısaca günümüze etkilerini anlatacağım.


Fransız İhtilali veya Fransız Devrimi, monarşi (mutlak krallık) ile yönetilen Fransa’nın 1789 ile 1799 yılları arasında vermiş olduğu iç savaşın sonrasında hem Fransa’nın hem de dünya tarihinin değişmesine yol açmıştır.

Tüm monarşilerde olduğu gibi Fransa’da da yönetim belirli bir zümrenin elinde bulunuyordu. Halk fakirdi ve ağır şartlarda çalışmaya zorlanıyordu. Bunun aksine burjuvalar ve kilise erkanı rahat bir hayat sürüyor, kralın her zaman destekçisi oldukları için bu rahatları otorite tarafından da korunuyordu.

Bu durum hiç şüphesiz tüm monarşilerin ortak kaderiydi. Zengin ve güçlülerin egemen olduğu yapı, elbette köylü, fakir ve düşkünlere söz hakkı tanımıyordu. Üstelik kilise de dini bir otorite olarak halka şükretmeyi ve bu düzene sadık kalmayı öğütleyince, bu düzen geçmişten beri değişmeden süregelmişti.

Fakat Fransa’daki durum çok daha farklı ve acımasızdı. Halk gittikçe fakirleşiyor, kazandığından fazlasını vergi olarak veriyor, bazen karnını bile doyurabilme imkanı bulmuyordu. Bunun tam tersi olarak sarayda her gün balolar düzenleniyor, halkın sırtından kazanılan zenginlik beraberinde israfı getiriyordu.

Bunlarla birlikte tahta çıkan Kral XVI. Luis’in taç giyme töreninde ve sonrasında kraliçe Marie Antoinette’nin aykırı ve gösterişli yaşam tarzı yaşanacakları hepten tetiklemiş ve deyim yerindeyse, halkın sabır taşını çatlatmıştı. Ve böylece, tarihte ilk defa, toplu bir halk hareketi ile mevcut düzen ve yönetim al aşağı edilmiş ve değişmişti.

Kısaca Fransız Devrimi’nin arka planını anlattıktan sonra günümüze etkilerine gelelim. Hiç şüphesiz ki devrimin bilinen en büyük etkisi milliyetçilik akımını ortaya çıkartması olmuştur. Ki bu günümüze kadar süregelmiştir. Şu anda dünyada bulunan tüm ulus devletler, millet ve birlik olma bilincini Fransız İhtilali’nden almıştır.

Devrimin diğer bir etkisi ise, kilisenin halk üzerindeki yoğun etkisinin azalmasıydı. Bu, basit bir olay olmamakla birlikte özgür düşünceyi tetiklemiş, bilimin, buluşların ve sanatın gelişmesine yol açmıştır.

Günümüze gelen bir başka etkisi ise; eşitlik, özgürlük ve adalet kavramlarıdır. Devrimi gerçekleştiren halk, salt bir güce inanmak yerine, her bireyin önemli ve değerli olduğunu kabul etti. Kendini kendi yasaları ile yönetmeyi istedi ve günümüze kadar bu ilkelerin gelişmesi için mücadele edildi.

Son olarak; yönetim değişikliklerine yer vermek istiyorum. Şöyle ki; ihtilalden önce monarşiler yoğundu. İhtilalden sonra ise, Fransa bir ilk olarak cumhuriyete geçti. Bu, dünya için de yeni bir adımdı. Ki şu anda üzerinde yaşadığımız ülke de cumhuriyetle yönetiliyor. Elbette devrimin dünyaya ve günümüze etkileri bunlarla sınırlı değil. Liste daha da uzatılabilir.

SONSÖZ

Fransız halkı ekmek bulamadı, ama pasta da yemedi. Sadece hak ettiklerini almak için çaba gösterdiler ve bu da devrimle mümkün oldu. Dünyaya böyle bir devrim armağan eden Fransız halkının anısına saygıyla…

Bu içeriği beğendiniz mi? Bunun gibi daha fazla içerik üretebilmemiz için bize Patreon´da destek olun. 🙂
10layn.com Patreon button
Adil Kara

Adil Kara

Tüm yazıları

E-bültenimize kaydolun.