14 Şubat 2018

Bedensel, Zihinsel ve Ruhsal Bütünlük: YOGA

Burcu Tur Yüksel Akay

~5dk

Yoga, Hindistan merkezli fiziksel ve zihinsel disiplinleri ifade ediyor.

Sanskritçede kontrol etme, boyunduruk altına alma, bir araya gelme, birlik, karşılaşma ve yöntem gibi çeşitli anlamlara gelen ‘yuj’ kelimesinden türetilmiştir.

Hindistan’da ‘astika’ ismi verilen altı geleneksel felsefe okulundan biridir. Aynı zamanda Hinduizm, Budizm ve Jainizm’de çeşitli meditatif uygulamaların da ismidir.

Yoga felsefesini takip eden ve uygulayan kişilere Yogi/Yogini ismi verilir.

kadın yoga şehir

Bir din ya da yaşam tarzı değil, bir pratiktir. Bu yüzden farklı inançlara sahip çok sayıda insan tarafından dünyanın her yerinde uygulanmaktadır.

Yogada inanca dayalı dogmalar; tapınma, ayin ve ritüeller bulunmaz.

sahil yoga yogi

Duruşları, nefes, konsantrasyon ve meditasyon teknikleri pek çok inanç sisteminde farklı şekillerde kullanılmaktadır.

kadın yoga yogini sahil

Yoganın pozları, nefes ve farkındalık çalışmaları hem psikolojik hem de fiziksel yarar sağlamaktadır.

Araştırmalarda omurga sağlığı, uyku problemleri, obezite, yorgunluk, sindirim sistemi bozukluğu ve stres bozukluğu gibi çeşitli sağlık sorunlarını azalttığıyla ilgili çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır.

Yogada bedenin, zihnin ve duyguların evrensel gerçekliğin bir parçası olduğu düşünülür ve insanlığın gelişmesi, aydınlanması ve yükselmesinde bunların nasıl kullanılacağı öğretilir.

Yoga teknikleriyle beden, zihin ve duygular temizlenir, pozitif enerjiyle dolar. Böylece insan, olumsuz istek, düşünce ve eylemlerden uzaklaşır; özgür iradesini olumlu yönde kullanır.

hindistan tapınak

Yoganın meditasyon duruşlarına benzeyen figürlere ilk olarak, M.Ö. 3000’li yıllarda İndus Vadisi Uygarlığı döneminde yazılan Veda (Bilgi Kitapları) isimli metinlerde rastlanmaktadır.

Günümüzde yapılan yoga 5000 yıl öncekiyle aynı değildir. Dinamik bir uygulama olduğu için zaman içinde gelişmiştir.

Bugün yoganın dayandığı metin, pek çok farklı yorumu bulunan ve M.Ö. 300’lü yıllarda yazılan Patanjali Yoga Sutralarıdır.

Tekniklerin pek çoğunun, Shramana ve Upanishad gelenekleri tarafından geliştirildiği düşünülmektedir.

Yoga Buddha Portrait Sunset

Maha-Yoga

  • Maha-Yoga, orijinal yoga sistemidir.
  • Maha kelimesi, büyük veya en yüksek anlamlarına gelmektedir.
  • Maha-Yoga sekiz bölümden (Aşta-Anga) oluşur:

Yama (dışarıyla ilişki) – 10 prensibe dayanır.

Ahimsa (şiddetsizlik), Satya (dürüstlük), Asteya (çalmamak), Brahmaçarya (cinsel enerji kontrolü), Aparigraha (biriktirmemek), Daya (merhamet), Kşama (affetmek), Dhriti (dayanıklılık), Mitahara (ılımlılık) ve Arcava (doğruluk).

Niyama (kişinin kendisiyle ilişkisi): 10 prensibe dayanır.

Sauça (temizlik), Santoşa (yetinme), Tapas (soyutlanma), Svadhyaya (eğitim), İşvara Pranidhana (mutlak varlığı algılama), Astikya (sadakat), Dana (hayırseverlik), Hri (alçakgönüllülük), Mati (analiz) ve Vrata (yemin).

Asana (duruş)

Pranayama (enerji kontrolü/nefes çalışması)

Pratyahara (geri çekme)

Dharana (odaklanma)

Dhyana (derin odaklanma/meditasyon)

Samadhi (üstün odaklanma/ikiliğin ortadan kalkması)

İlk dört basamak dış, son dört basamak ise iç basamaklar olarak isimlendirilir.

Orijinal sistemde bu basamakların amacı beden, zihin ve ruhun birbiriyle uyumlu hale gelmesini sağlamaktır.

  • Yoga sisteminin 3 yönü vardır:

Samyama (üstün kontrol)

Samadhi (üstün konsantrasyon)

Samyoga (üstün birleşme)

Yoga felsefesini takip eden ve pratiklerini uygulayan kişilerin sabırlı ve dikkatli olması önemlidir.

Teknikler doğru yollarla uygulandığında kişi, zaman içinde mükemmelleşmeye ve olumlu sonuçlar almaya başlar.

Yogada kişinin karakterine ve yeteneklerine göre farklı yükselme yolları (marga) vardır.

  • Karma Marga (Eylem Yolu): Hareketli ve aktif kişiler için.
  • Bhakti Marga (Sevgi Yolu): Duygusal zekası yüksek, hassas ve duyarlı kişiler için.
  • Jnana Marga (Bilgi Yolu): Analitik zekası yüksek, araştırmacı yapıya sahip kişiler için.
  • Yoga Marga (Bütünleşme Yolu): Yaşamı, hayatın anlamını ve amacını sorgulayan; şüpheci, duyguları ile mantığını dengede tutan kişiler için.

acro-yoga

Patanjali Sutralarının ardından zamanla birçok farklı ekoller ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir kısmı yogiler ve araştırmacılar tarafından orijinal yoga sutralarına bağlı kaldıkları için kabul görse de büyük bir bölümü hatalı bulunmakta ve kabul edilmemektedir.

Bu içeriği beğendiniz mi? Bunun gibi daha fazla içerik üretebilmemiz için bize Patreon´da destek olun. 🙂
10layn.com Patreon button
Burcu Tur Yüksel Akay

Burcu Tur Yüksel Akay

Tüm yazıları

E-bültenimize kaydolun.