16 Temmuz 2018

Ülke Bayraklarının Anlamları: Asya Kıtası III

Burcu Tur Yüksel Akay

~8dk

Kuzey Kore Bayrağının Anlamı

1948 yılında kabul edilen Kuzey Kore bayrağında, beyaz çember içinde yer alan kırmızı yıldız, ülkenin yönetim şekli olan Komünizmi simgelemektedir. Kırmızı zemin, devrimci vatanseverliği; mavi şeritler, bağımsızlık, barış ve kardeşlik için mücadele eden dünya halklarını; beyaz şeritler ise, Kore halkının tarih boyunca taşıdığı kültürel bütünlüğü temsil etmektedir.

Kuzey Kore Bayrağı

Lübnan Bayrağının Anlamı

Kırmızı-beyaz-kırmızı üç yatay şeritten oluşan Lübnan bayrağının ortasına, yeşil renkte bir Lübnan Sediri resmedilmiştir.

Bayraktaki kırmızı şeritler, ülkenin bağımsızlığı için savaşmış insanların kanını; beyaz renk, Lübnan dağlarındaki kar ile barışı sembolize etmektedir. Sedir ağacı ise, ebediyeti ve istikrarı simgelemektedir.

Lübnan Bayrağı

Moğolistan Bayrağının Anlamı

1992 yılından itibaren kullanılan Moğolistan bayrağı, 1942 yılında kabul edilen Moğolistan Halk Cumhuriyeti bayrağından sosyalizmi temsil eden yıldız simgesinin çıkartılmış halidir.

Kırmızı-mavi-kırmızı üç dikey şeritten oluşan bayrakta Moğolların ulusal amblemi olan Soyombo yer almaktadır. Amblemdeki ateş, refahı ve bolluğu; üç alev geçmişi, bugünü ve geleceği; güneş ve ay, evreni; uçları aşağı dönük oklar, ülke savunmasını; yatay iki çizgi, dürüstlüğü ve çalışkanlığı; yin-yang sembolü ise, dünyanın zırt kutupları ile elementleri sembolize etmektedir.

Bayraktaki kırmızı renk, sosyalizmi, ilerlemeyi ve özgürlüğü; mavi renkse, Moğol halkının özgürlüğüne düşkünlüğünü ve gökyüzünü temsil etmektedir.

Moğolistan Bayrağı

Nepal Bayrağının Anlamı

Nepal bayrağı; İsviçre, Ohio ve Vatikan ile birlikte dikdörtgen formda olmayan dört bayraktan biridir.

Bayraktaki kırmızı renk, Rhododendron isimli ulusal çiçekten alınmıştır ve savaşlarda kazanılan zaferler ile bağımsızlığı anlatmaktadır. Mavi renkse, barışı ve huzuru simgelemektedir. Üzerinde yer alan hilal sarayı; 12 köşeli güneş ise, 1951 yılına kadar ülkeyi yöneten Rana ailesini temsil etmektedir.

Bayrağa şeklini veren iki uçlu üçgen, Himalaya Dağlarını simgelemektedir.

Nepal Bayrağı

Özbekistan Bayrağının Anlamı

Özbekistan bayrağının anlamı ile ilgili birçok görüş bulunmaktadır.

Birincisinde 12 yıldız, Özbek vilayetlerini; hilal, yenilenmeyi; mavi renk, Türklüğü; beyaz renk, adaleti ve yeşil renk, konukseverliği temsil etmektedir. İki ince, kırmızı çizgi ise, gücü anlatmaktadır.

Bir diğerinde; 12 yıldız, 12 takvim ayını veya burcu; hilal, İslamiyet’i; beyaz renk, ülkenin ana sembolü olan pamuğu temsil etmektedir.

Başka bir görüşe göre; mavi renk, suyu; beyaz renk, barışı; yeşil renk, doğayı temsil etmektedir. İnce, kırmızı çizgiler ise, bunları bir araya getiren yaşam gücünü simgelemektedir.

Bir başka görüşe göreyse; mavi renk, yaşam kaynağını ve Özbek halkını; kırmızı renk, yaşamı; beyaz renk, Özbek halkının saflığını ve dürüstlüğünü; yeşil renk, ülkenin doğasını ve zenginliklerini temsil etmektedir. Bayrağın üzerindeki hilal ve yıldızlarsa, güneş takvimini ifade etmektedir.

Özbekistan Bayrağı

Rusya Bayrağının Anlamı

Panslavizm renklerini taşıyan ve Sovyetler Birliği’nin dağılışının ardından kabul edilen Rusya bayrağının anlamı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak beyazın asilliği, soyluluğu ve sadakati; mavinin bağlılığı, sadakati, vefayı, namuslu olmayı, dürüstlüğü ve ahlaki temizliği; kırmızının cesareti, yürekliliği, mertliği ve gönül yüceliğini temsil ettiği söylenmektedir.

Rusya Bayrağı

Sri Lanka Bayrağının Anlamı

İki sarı panelden oluşan Sri Lanka bayrağının gönder tarafında yeşil ve turuncu olmak üzere iki dikey şerit; zemini daha koyu olan diğer tarafında ise, elinde kılıç tutan sarı bir aslan bulunmaktadır.

1978’de kabul edilen bayrağı ‘Aslan Bayrak’ olarak da isimlendirilmektedir. Bayraktaki aslan figürü, yüzyıllardır insanlığın; kılıç, gücün ve otoritenin simgesidir. Sarı renk, Budizm’i; yeşil renk, ülkedeki Müslümanları; turuncu-sarı şerit Hinduları temsil etmektedir. Aslanın yer aldığı dörtgenin köşelerinde bulunan Pupil yaprakları ise, ülkenin çay üreticiliğini göstermektedir.

Sri Lanka Bayrağı

Suriye Bayrağının Anlamı

Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Mısır, Sudan, Ürdün ve Yemen bayraklarıyla benzer şekilde Pan-Arap renklerinden oluşan Suriye bayrağı, 1982 yılında kabul edilmiştir.

Bayraktaki kırmızı renk hanedanlığı, beyaz renk barışı, siyah renk Abbasileri ve Arap halkını; iki yeşil yıldız, Suriye’de yaşayan etnik grupları ve halkı temsil etmektedir.

Suriye Bayrağı

Suudi Arabistan Bayrağının Anlamı

Yeşil fona sahip Suudi Arabistan bayrağının üzerinde Kelime-i Şahadet yazmaktadır. Yeşil fon, İslamiyet’i ve ülkeyi yöneten Suud ailesini; kılıç ise, kralı, adaleti ve ordunun gücünü temsil etmektedir.

Suudi Arabistan Bayrağı

Tayland Bayrağının Anlamı

Kırmızı-beyaz-mavi-beyaz-kırmızı olmak üzere 5 yatay şeritten oluşan Tayland bayrağı, 1917 yılında kabul edilmiştir.

En eski bayraklardan biri olan Tayland bayrağında kırmızı renk, savaşlarda dökülen kanı ve bağımsızlığı; beyaz renk, Budizm’i, sağlığı ve dürüstlüğü; mavi renk, Thai Krallığını temsil etmektedir.

Tayland Bayrağı

BONUS

Türkiye Bayrağının Anlamı

Türk bayrağı bugünkü şekliyle, 1844 yılında, Osmanlı İmparatorluğu’nun Tanzimat döneminde kabul edilmiştir. En eski bayraklar arasında yer alan bayrak, Al Bayrak ismiyle de anılmaktadır.

Efsaneye göre, bir gece yarısı, yere dökülen şehit kanları üzerine yansıyan hilal biçimindeki ay Türk bayrağını oluşturmuştur.

Bayrağın kırmızı rengi, savaşlarda yaşamını kaybeden şehitleri ve Türk halkını temsil etmektedir. Beş köşeli yıldızsa, insanı simgelemektedir.

Türk bayrağındaki ay-yıldız orantısı pek çok ülkenin bayrağına ilham vermiştir.

Türk Bayrağı

NOT: Asya kıtasındaki bayrakların anlamlarını üç listede toplamaya çalıştık. Ülkeleri seçerken, bayraklarda kullanılan renklerin ve sembollerin birbirinden farklı anlamlar taşımasına dikkat ettik.

Bu içeriği beğendiniz mi? Bunun gibi daha fazla içerik üretebilmemiz için bize Patreon´da destek olun. 🙂
10layn.com Patreon button
Burcu Tur Yüksel Akay

Burcu Tur Yüksel Akay

Tüm yazıları

E-bültenimize kaydolun.