2 Temmuz 2018

Ülke Bayraklarının Anlamları: Afrika Kıtası I

Burcu Tur Yüksel Akay

~6dk

NOT: 60’ın üzerinde ülkenin yer aldığı Afrika kıtasındaki bayrakların anlamları iki listeden oluşuyor. Ülkeleri seçerken, bayraklarda kullanılan renklerin ve sembollerin birbirinden farklı anlamlar taşımasına dikkat ettik.

Angola Bayrağının Anlamı

1975 yılında kabul edilen Angola bayrağında; kırmızı renk geçmiş yıllarda sosyalizmin simgesiyken 1992 yılında yapılan anayasal düzenlemeyle, ülkenin bağımsızlığı için dökülen kanı ifade etmeye başlamıştır. Siyah renkse, Afrika kıtasını sembolize etmektedir.

Bayrağın ortasında yer alan yarım dişli, işçi sınıfını ve pala çiftçi sınıfını ifade etmektedir. Beş köşeli yıldız ise, ülkenin ilerlemesini ve enternasyonalizmi simgelemektedir.

Angola Bayrağı

Cezayir Bayrağının Anlamı

1962 yılından itibaren kullanılan Cezayir bayrağındaki beyaz renk, barışı; yeşil renk, hilal ve yıldız, İslamiyet’i simgeliyor. Hilal ve yıldızın kırmızı rengi ise, Cezayir Bağımsızlık Savaşı’nda yaşamını kaybeden şehitlerin kanlarını temsil ediyor.

Bayrağın ana hatları 19. yüzyılda oluşturulmuştur. Hilal ve yıldız ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun özerk bir eyaleti olduğu dönemde eklenmiştir.

Cezayir Bayrağı

Çad Bayrağının Anlamı

Çad bayrağı, ülkenin Fransa’ya bağlı, özerk bir bölge olduğu 1959 yılında kullanılmaya başlamış ve 1960’da kazanılan bağımsızlığın ardından ülkenin resmi bayrağı olarak kabul edilmiştir.

Fransa bayrağı ile Pan-Afrika renklerinin temel alındığı bayrak; mavi, sarı ve kırmızı üç dikey şeritten oluşur. Mavi renk gökyüzünü, umudu ve ülkenin güneyini; sarı renk güneşi ve ülkenin kuzeyinde yer alan çölleri; kırmızı renk ise, ilerlemeyi, birliği ve halkın ülkesi için ölüme hazır olduğunu simgeler.

Neredeyse aynı olan Romanya ve Çad bayrağı, mavi rengin tonundan ayırt edilebilir.

Çad Bayrağı

Etiyopya Bayrağının Anlamı

1996 yılından itibaren kullanılan Etiyopya bayrağında, Pan-Afrika renklerinden esinlenilmiştir. Ülkedeki rejim değişiklikleri sebebiyle birçok defa değişikliğe uğrayan Etiyopya bayrağı, bugünkü haline 2009 yılında gelmiştir.

Bayrak üzerindeki yeşil renk, ülkenin verimli topraklarını; sarı renk, vatana duyulan sevgiyi ve kırmızı renk, gücü ve savaşlarda dökülen kanı temsil etmektedir. Bayrağın ortasında ise, mavi daire içerisinde beş köşeli yıldız ve ışından oluşan devlet arması yer almaktadır.

Armadaki mavi zemin, barış ve demokrasiyi; beş köşeli yıldız ülkedeki etnik grupları, cinsiyetleri ve inançları; beş eşit boydaki ışın ise, ülkenin geleceğini sembolize etmektedir.

Etiyopya Bayrağı

Somali Bayrağının Anlamı

Somali bayrağında yer alan beş kollu yıldız, eski ve geniş olan Somali sömürge bölgesini ifade eder. Bugün bu bölgede Cibuti, Etiyopya, Somali, Eritre ve Kuzey Kenya Somalisi olmak üzere 5 ülke bulunmaktadır.

Somali Bayrağı

Kenya Bayrağının Anlamı

1963 yılında kullanılmaya başlanan Kenya bayrağında siyah renk, siyah halkı; kırmızı renk, sömürgecilik ve kölelik döneminde savaşan cesur insanları ve bu uğurda dökülen kanı; yeşil renk, orman ve ovaları sembolize etmektedir. Beyaz şeritler ise, siyah halkın geçmişi ve geleceği arasındaki barışı ve halkların birliğini ifade etmektedir.

Bayrağın ortasındaki Masai Kalkanı ve birbirini kesen mızraklar, halkın özgürlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi anlatır.

Kenya Bayrağı

Madagaskar Bayrağının Anlamı

1960 yılından itibaren kullanılan Madagaskar bayrağı beyaz, kırmızı ve yeşil renkli şeritlerden oluşuyor.

Dikey beyaz şerit, saflığı; yatay kırmızı şerit, egemenliği ve alt bölümdeki yatay yeşil şerit, umudu sembolize ediyor. Ayrıca, kırmızı ve beyaz renkler, geçmişteki Madagaskar Krallığı’nı temsil etmektedir.

Yeşil rengin de eklendiği Madagaskar Krallığı’nın bayrağını bugün, Endonezya kullanmaktadır.

Madagaskar Bayrağı

Nijer Bayrağının Anlamı

1959 yılından itibaren kullanılan Nijer bayrağı turuncu, beyaz ve yeşil olmak üzere üç yatay şeritten oluşmaktadır.

Turuncu renk, Sahra Çölü’nü; beyaz renk, suçsuzluğu ve saflığı; yeşil renk ise, vadileri temsil etmektedir. Bayrağın ortasında bulunan güneş ise, halkın vatanı her koşulda savunabileceğini ifade etmektedir.

Nijer Bayrağı

Sudan Bayrağının Anlamı

1970 yılında kabul edilen Sudan bayrağı, Pan-Arap renkleri olan yeşil, beyaz ve kırmızıdan oluşmaktadır.

Yeşil renk, İslamiyet’i, Fatımiler Hanedanlığını ve refahı; beyaz renk, barışı ve ışığı; siyah renk, Afrika kıtasını temsil etmektedir.

Bayraktaki üçgenin zeminini oluşturan kırmızı renkse, devrimi, sosyalizmi ve bağımsızlık mücadelesinde dökülen kanı ifade etmektedir.

Sudan Bayrağı

Tunus Bayrağının Anlamı

On dokuzuncu yüzyıldan itibaren kullanılan, ancak 1959’da resmileşen Tunus bayrağı, bugünkü son haline 1999 yılında gelmiştir.

Bayraktaki hilal ve yıldız İslamiyet’in simgesidir. Kırmızı renkse, Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerçekleştirilen direnişi temsil etmektedir.

Tunus Bayrağı

 

Bu içeriği beğendiniz mi? Bunun gibi daha fazla içerik üretebilmemiz için bize Patreon´da destek olun. 🙂
10layn.com Patreon button
Burcu Tur Yüksel Akay

Burcu Tur Yüksel Akay

Tüm yazıları

E-bültenimize kaydolun.